Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể thanh toán đơn hàng trên duocphambhonline bằng cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của bạn hoặc đến nộp tiền mặt tại quầy thanh toán của bất kỳ ngân hàng nào một cách dễ dàng. Chỉ cần thực hiện các bước sau: 

        1. Tiến hành đặt hàng trên duocphambhonline.

       2.  Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại quầy thanh toán vào tài khoản ngân hàng bên dưới. Lưu ý đính kèm mã đơn hàng của bạn trong phần Ghi chú giao dịch khi bạn thực hiện chuyển khoản.

       3.  Đợi nhận hàng. Dược phẩm BH sẽ chuyển thông tin đơn hàng của bạn sang cho người bán xử lý ngay sau khi Dược phẩm BH xác nhận thanh toán chuyển khoản thành công.